Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 63 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. Then shall they say to themselves, Our souls are satiated with the instruments of crime; But that prevents us not from descending to the flaming womb of hell.

Now they will say to them: "Our souls are satisfied with unjust goods, but it does not prevent our going to the flames of the pain of hell."

Now they shall say unto themselves: 'Our souls are full of unrighteous gain, but it does not prevent us from descending from the midst thereof into the †burden† of Sheol.'

Då skola de säga till sig sjelfva: våra själar äro mättade af brottets verktyg (utöfning?), Men det hindrar oss icke att nedstiga i helfvetets brinnande sköte.

Nu skola de säga till änglarna: Vår själ är mättad med orättfånget gods, och detta hjälper oss icke från att kastas i helvetespinans lågor.Previous Chapter

Parallel Translations
63 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET