Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 63 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. Afterwards, their countenances shall be filled with darkness and confusion before the Son of man; from whose presence they shall be expelled, and before whom the sword shall remain to expel them.

And after that their countenances will be filled with darkness and shame before that Son of Man, and they will be expelled from his presence, and a sword will dwell in their midst before his countenance.

And after that their faces shall be filled with darkness And shame before that Son of Man, And they shall be driven from his presence, And the sword shall abide before his face in their midst.

Derefter skola deras ansigten uppfylas med mörker och förvirring inför menniskones Son, från hvars närvaro de skola utdrifvas och inför hvilken svärdet skall qvarblifva, för att utdrifva dem.

Och därför skola deras ansikten öfverhöljas med blygsel och mörker inför Människosonen, och från hans anlete varda de bortvisade, och svärdet skall bo ibland dem inför hans anlete.Previous Chapter

Parallel Translations
63 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET