Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 63 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. In the day of our suffering and of our trouble he will not save us, neither shall we find rest. We confess that our Lord is faithful in all his works, in all his judgments, and in his righteousness. In his judgments he pays no respect to persons;

Rom. 2:11

And in the day of our trial and our trouble he did not save us, and we do not find rest to believe that our Lord is faithful in all his deeds and in all his judgments and his justice, and that his judgment does not respect persons.

Rom. 2:11

And in the day of our suffering and tribulation He saves us not, And we find no respite for confessions That our Lord is true in all His works, and in His judgements and His justice, And His judgements have no respect of persons.

Rom. 2:11

på den dagen af vårt lidande och vår vedermöda skall Han icke frälsa oss, ej heller skola vi finna hvila. Vi bekänne, att vår Herre är trofast i alla sina verk, i alla sina domar och i sin rättfärdighet. Och i sina domar har han ej något afseende på personen;

Rom. 2:11

Och på vår nöds och bedrövelses dag frälsar han oss icke, och vi finna ingen frid för att bekänna denna vår tro, att vår Herre är sannfärdig i alla sina verk och i alla sina domar och i sin rättvisa och att hans domar icke taga hänsyn till personen.

Rom. 2:11Previous Chapter

Parallel Translations
63 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET