Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 63 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Konungarnas och de mäktigas lönlösa ånger.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Konungarnas och de mäktigas lönlösa ånger.
   

I de dagarna skola de mäktiga konungarna, som besitta fästet, anropa Guds straffänglar, åt hvilka de antvardades, att förunna dem något uppskof och låta dem nedfalla och tillbedja inför andarnas Herre och bekänna sina synder för honom.
de dagarna skola de mäktiga konungarna, som besitta fästet, anropa Guds straffänglar, åt hvilka de antvardades, att förunna dem något uppskof och låta dem nedfalla och tillbedja inför andarnas Herre och bekänna sina synder för honom.    

Och de skola lofva och prisa andarnas Herre och säga: Prisad vare han, andarnas Herre och konungarnas och de mäktigas och härskarornas och härlighetens och vishetens Herre! Och hvarje hemlighet är uppenbar.
2. Och de skola lofva och prisa andarnas Herre och säga: Prisad vare han, andarnas Herre och konungarnas och de mäktigas och härskarornas och härlighetens och vishetens Herre! Och hvarje hemlighet är uppenbar.    

Och din makt varar från släkte till släkte och din härlighet från evighet till evighet. Djupa äro alla dina hemligheter och utan tal, och din rättvisa är oberäknelig.
3. Och din makt varar från släkte till släkte och din härlighet från evighet till evighet. Djupa äro alla dina hemligheter och utan tal, och din rättvisa är oberäknelig.    

Nu hafva vi insett, att vi böra lofva och prisa konungarnas Herre och honom, som är konung öfver alla konungar.
4. Nu hafva vi insett, att vi böra lofva och prisa konungarnas Herre och honom, som är konung öfver alla konungar.    

Och de skola säga: O att man gåfve oss ro, så att vi kunde tacka och lofva och prisa honom och tro på honom inför hans härlighet!
5. Och de skola säga: O att man gåfve oss ro, så att vi kunde tacka och lofva och prisa honom och tro på honom inför hans härlighet!    

Och nu längta vi efter litet hvila, men finna ingen. Vi varda bortdrifna och få ingen frid. Ljuset är försvunnet för oss, och mörkret är vårt hemvist för evigt.
6. Och nu längta vi efter litet hvila, men finna ingen. Vi varda bortdrifna och få ingen frid. Ljuset är försvunnet för oss, och mörkret är vårt hemvist för evigt.    

Ty vi hafva icke trott på honom och icke lofvat konungarnas Herres namn och icke prisat Herren för alla hans verk, och vårt hopp stod till vårt rikes spira och vår egen härlighet.
7. Ty vi hafva icke trott på honom och icke lofvat konungarnas Herres namn och icke prisat Herren för alla hans verk, och vårt hopp stod till vårt rikes spira och vår egen härlighet.    

Och på vår nöds och bedrövelses dag frälsar han oss icke, och vi finna ingen frid för att bekänna denna vår tro, att vår Herre är sannfärdig i alla sina verk och i alla sina domar och i sin rättvisa och att hans domar icke taga hänsyn till personen.
8. Och på vår nöds och bedrövelses dag frälsar han oss icke, och vi finna ingen frid för att bekänna denna vår tro, att vår Herre är sannfärdig i alla sina verk och i alla sina domar och i sin rättvisa och att hans domar icke taga hänsyn till personen.  Rom. 2:11
 

Och vi skola förgås inför hans anlete för våra gärningars skull, och alla våra synder äro räknade med rättvisa.
9. Och vi skola förgås inför hans anlete för våra gärningars skull, och alla våra synder äro räknade med rättvisa.    

Nu skola de säga till änglarna: Vår själ är mättad med orättfånget gods, och detta hjälper oss icke från att kastas i helvetespinans lågor.
10. Nu skola de säga till änglarna: Vår själ är mättad med orättfånget gods, och detta hjälper oss icke från att kastas i helvetespinans lågor.    

Och därför skola deras ansikten öfverhöljas med blygsel och mörker inför Människosonen, och från hans anlete varda de bortvisade, och svärdet skall bo ibland dem inför hans anlete.
11. Och därför skola deras ansikten öfverhöljas med blygsel och mörker inför Människosonen, och från hans anlete varda de bortvisade, och svärdet skall bo ibland dem inför hans anlete.    

Och så talade andarnas Herre: Detta är förordnandet och domen öfver de mäktiga och konungarna och de höga och dem som innehafva fästet, inför andarnas Herre.
12. Och så talade andarnas Herre: Detta är förordnandet och domen öfver de mäktiga och konungarna och de höga och dem som innehafva fästet, inför andarnas Herre.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
63 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET