Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 65 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. and that to these there will be no place of refuge for ever. They have discovered secrets, and they are those who have been judged; but not you my son. The Lord of spirits knows that you are pure and good, free from the reproach of discovering secrets.

And for them there will be no place of refuge to eternity, because they have showed them that which was secret, and they will be judged; but not thou, my son; the Lord of the spirits knows that thou art clean and free of this blame concerning the secrets.

And these – they have no place of repentance for ever, because they have shown them what was hidden, and they are the damned: but as for thee, my son, the Lord of Spirits knows that thou art pure, and guiltless of this reproach concerning the secrets.

De hafva upptäckt hemligheter, och det är de, som hafva blifvit dömda, men icke du, min son. Andarnes Herre känner, att du är ren och god, fri från förebråelsen att hafva uppenbarat hemligheter.

Och för dessa skall det icke i all evighet finnas någon tillflyktsort, emedan de visat dem det förborgade, och de varda dömda. Men icke så du, min son, ty andarnas Herre vet, att du är ren och icke förtjänar denna förebråelse för hemligheternas skull.Previous Chapter

Parallel Translations
65 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET