Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 65 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. And he said, Tell me what is transacting upon the earth; for the earth labours, and is violently shaken. Surely I shall perish with it.

And he said to him: "Tell me what is it that has been done on the earth, that the earth is so tired out and shaken? May I not be destroyed with it!"

And I said unto him: 'Tell me what it is that is falling out on the earth that the earth is in such evil plight and shaken, lest perchance I shall perish with it? '

Och han sade: säg mig, hvad som är å färde på jorden; ty jorden arbetar och skakas våldsamt. Säkerligen skall jag förgås med den.

Och han sade till honom: Säg mig, hvad försiggår på jorden, eftersom hon är så utmattad och uppskakad? Måtte jag icke gå under med henne!Previous Chapter

Parallel Translations
65 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET