Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 65 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. A commandment has gone forth from the Lord against those who dwell on the earth, that they may be destroyed; for they know every secret of the angels, every oppressive and secret power of the devils, (58) and every power of those who commit sorcery, as well as of those who make molten images in the whole earth.

(58) The devils. Literally, "the Satans" (Laurence, p. 78).

A command has come from before the presence of the Lord over all those who dwell on the earth, that their end is at hand, because they know all the secrets of the angels, and all the violence of the satans, and all the powers of secrecy, and all the powers of those who practice sorcery and the powers of fascination, and the powers of those who make metal images of the whole earth;

And a command has gone forth from the presence of the Lord concerning those who dwell on the earth that their ruin is accomplished because they have learnt all the secrets of the angels, and all the violence of the Satans, and all their powers – the most secret ones – and all the power of those who practice sorcery, and the power of witchcraft, and the power of those who make molten images for the whole earth:

En befallning har utgått från Herren emot dem, som bo på jorden, att de skola förgöras; ty de veta hvarje änglarnes hemlighet, hvarje djeflarnes förtryckande och hemliga magt och deras magt, som begå trolldom, så väl som deras, hvilka göra gjutna bilder, på hela jorden.

En befallning är utgången från Herrens ansikte öfver dem som bo på fästet, att de skola taga en ände, emedan de känna änglarnas alla hemligheter och satanernas alla våldsdåd och all deras förborgade kraft och alla deras krafter, som utöfva trollkonster, och besvärjelsernas kraft och deras kraft, som förfärdiga gjutna bilder,Previous Chapter

Parallel Translations
65 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET