Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 66 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this he showed me the angels of punishment, who were prepared to come, and to open all the mighty waters under the earth: That they may be for judgment, and for the destruction of all those who remain and dwell upon the earth.

Enoch 53:3

And after that he showed me the angels of punishment, who are prepared to come in order to open all the powers of the water which is under the earth, that it may be a judgment and destruction over all those who live and dwell on the earth.

Enoch 53:3

And after that he showed me the angels of punishment who are prepared to come and let loose all the powers of the waters which are beneath in the earth in order to bring judgement and destruction on all who [abide and] dwell on the earth.

Enoch 53:3

Härefter visade han mig straffets änglar, hvilka beredde sig att komma och öppna alla de mäktiga vattnen under jorden, På det de måtte blifva till dom och förstörelse för alla dem, som qvarblifva och bo på jorden.

Enoch 53:3

Och därefter visade han mig straffänglarna, hvilka äro beredda att komma och lössläppa alla vattnets krafter nere i jorden, att det må bringa dom och fördärf öfver alla dem som bo på fästet.

Enoch 53:3Previous Chapter

Parallel Translations
66 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET