Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 66 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Vattnens änglar tillsagda att hålla dem tillbaka.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Vattnens änglar tillsagda att hålla dem tillbaka.
   

Och därefter visade han mig straffänglarna, hvilka äro beredda att komma och lössläppa alla vattnets krafter nere i jorden, att det må bringa dom och fördärf öfver alla dem som bo på fästet.
ch därefter visade han mig straffänglarna, hvilka äro beredda att komma och lössläppa alla vattnets krafter nere i jorden, att det må bringa dom och fördärf öfver alla dem som bo på fästet.   Enoch 53:3
 

Och andarnas Herre gaf befallning åt änglar, som nu gingo ut, att de icke skulle upplyfta sina händer, utan vänta, ty de änglarna voro satta öfver vattnens krafter.
2. Och andarnas Herre gaf befallning åt änglar, som nu gingo ut, att de icke skulle upplyfta sina händer, utan vänta, ty de änglarna voro satta öfver vattnens krafter.    

Och jag gick bort ifrån Henochs ansikte.
3. Och jag gick bort ifrån Henochs ansikte.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
66 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET