Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 67 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days the word of God came to me, and said, Noah, behold, your lot has ascended up to me, a lot void of crime, a lot beloved and upright.

And in those days the voice of God was with me, and he said to me: "Noah, behold thy portion has ascended to me, a portion without blame, a portion of love and of rectitude.

And in those days the word of God came unto me, and He said unto me: 'Noah, thy lot has come up before Me, a lot without blame, a lot of love and uprightness.

I dessa dagar kom Guds ord till mig och sade: Noah, se, din lott har uppstigit till mig, en lott utan missgerning, en lott af kärlek och redlighet.

Och i de dagarna skedde Herrens ord till mig, sägande: Noah, se, din del har uppkommit inför mig, en del utan tadel, en kärlekens och rättskaffenhetens del.Previous Chapter

Parallel Translations
67 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET