Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 67 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. In those days shall the waters of that valley be changed; for when the angels shall be judged, then shall the heat of those springs of water experience an alteration. And when the angels shall ascend, the water of the springs shall again undergo a change, and be frozen.

And those waters themselves, in those days, suffer a change, for when those angels shall be condemned on those days, the heat of those fountains of the waters changes, and when the angels ascend, this water of the fountains changes and becomes cold.

And those same waters will undergo a change in those days; for when those angels are punished in these waters, these water-springs shall change their temperature, and when the angels ascend, this water of the springs shall change and become cold.

I dessa dagar skola dalens vatten blifva förändrade; ty när änglarne skola dömas, skall hettan af dessa vattenkällor undergå en förändring. Och när änglarne skola uppstiga skola springkällornas vatten åter undergå en förändring och frysa.

Och i de dagarna undergå de vattnen själfva förändring, ty när de änglarna då skola straffas, skall hettan i de vattukällorna förändras, och när änglarna uppstiga, skall källornas vatten kallna.Förra Kapitlet

Parallel Translations
67 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET