Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 67 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. Then I heard holy Michael answering and saying, This judgment, with which the angels shall be judged, shall bear testimony against the kings, the princes, and those who possess the earth.

And I heard the holy Michael answering and saying: "This judgment wherewith the angels are condemned is a testimony for the kings and the powerful and for those who hold the earth.

And I heard Michael answering and saying: 'This judgement wherewith the angels are judged is a testimony for the kings and the mighty who possess the earth.'

Då hörde jag den helige Michael svara och säga: denna dom, med hvilken änglarne skola dömas, skall bära vittne emot konungar och furstar och dem, som besitta jorden.

Och jag hörde den helige Mikael, då han svarade och sade: Denna dom, som fälldes öfver änglarna, är ett vittnesbörd för konungarna och de mäktiga och dem som besitta fästet.Previous Chapter

Parallel Translations
67 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET