Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 67 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. And when all this was effected, from the fluid mass of fire, and the perturbation which prevailed (62) in that place, there arose a strong smell of sulphur, which became mixed with the waters; and the valley of the angels, who had been guilty of seduction, burned underneath its soil.

(62) The perturbation which prevailed. Literally, "troubled them" (Laurence, p. 81). Rev. 20:10.

And as this took place there was produced from that flaming, flowing metal, and out of the shaking that shook them, at that place, an odor of sulphur, and it united with those waters; and that valley of the angels who had led astray burned under that earth.

Rev. 20:10.

And when all this took place, from that fiery molten metal and from the convulsion thereof in that place, there was produced a smell of sulphur, and it was connected with those waters, and that valley of the angels who had led astray (mankind) burned beneath that land.

Rev. 20:10.

Och då allt detta var verkstäldt, uppstod från den flytande eldmassan och den förvirring, som ägde öfverhanden på stället, en stark svafvelånga, som blandades med vattnen; och de änglarnes dal, hvilka voro skyldiga till förförelsen, brann under dess grund.

Upp. 20:10.

Och när allt detta skedde, så uppstod ur den glödande smälta metallen och den rörelse, hvari den försattes, på den orten en svafvellukt, och den förenade sig med vattendragen. Och den dal, som är bestämd för de änglar, som hafva förfört människorna, brinner alltjämt under den marken.

Upp. 20:10.Previous Chapter

Parallel Translations
67 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET