Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
18. By this oath the sea has been formed, and the foundation of it. During the period of its fury he established the sand against it, which continues unchanged for ever;

And by that oath the sea was created, and as its foundation he placed for it sand for the time of rage, and it dare not pass over from the creation of the world and to eternity.

And through that oath the sea was created, And †as its foundation† He set for it the sand against the time of (its) anger, And it dare not pass beyond it from the creation of the world unto eternity.

Genom denna ed har hafvet blifvit skapadt och dess grundläggning. Under tiden af dess raseri har Han satt sanden emot detsamma, hvilken fortfar oförändrad i evighet;

Genom denna ed har hafvet blifvit skapadt och dess grundläggning. Under tiden af dess raseri har Han satt sanden emot detsamma, hvilken fortfar oförändrad i evighet;Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET