Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
22. Thus in the heavens take place the blowings of the winds: all of them have breathings, (71) and effect a complete combination of breathings.

(71) Breathings. Or, "spirits" (Laurence, p. 87).

And also the spirits of the water and of the winds, and of all the zephyrs and their paths, according to all the unions of the spirits.

And in like manner the spirits of the water, and of the winds, and of all zephyrs, and (their) paths from all the quarters of the winds.

Sålunda sker vindarnes blåsande i himlarne. De alla hafva andedrägter och åstadkoma en fullkomlig förening af andedrägter.

Sålunda sker vindarnes blåsande i himlarne. De alla hafva andedrägter och åstadkoma en fullkomlig förening af andedrägter.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET