Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
26. Great was their joy. They blessed, glorified, and exalted, because the name of the Son of man was revealed to them.

And there was great joy among them, and they blessed and honored and exalted, because the name of the Son of Man had been revealed unto them.

And there was great joy amongst them, And they blessed and glorified and extolled Because the name of that Son of Man had been revealed unto them.

Stor var deras glädje. De välsignade, prisade och upphöjde, emedan menniskones Sons namn uppenbarades för dem.

Och de prisade och lofvade honom, därför att den Människosonens namn vardt dem uppenbaradt.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET