Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 69 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
27. He sat upon the throne of his glory; and the principal part of the judgment was assigned to him, the Son of man. Sinners shall disappear and perish from the face of the earth, while those who seduced them shall be bound with chains for ever.

And he sat upon the throne of his glory, and the sum of the judgment was given to him, the Son of Man, and he causes to disappear and to be destroyed the sinners from the face of the earth, and also those who have led astray the earth.

And he sat on the throne of his glory, And the sum of judgement was given unto the Son of Man, And he caused the sinners to pass away and be destroyed from off the face of the earth, And those who have led the world astray.

Han satt på sin herrlighets thron, och förnämsta delen af domen var öfverlåten åt honom, menniskones Son. Syndare skola försvinna och utplånas från jordens yta, medan de, som förförde dem, skola bindas med kedjor i evighet.

Och han satte sig på sin härlighets tron, och hela domen öfverantvardades åt honom, Människosonen, och han låter syndarna och dem som förfört världen förgås och utrotas från jordens yta.Previous Chapter

Parallel Translations
69 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET