Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 69 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. The name of the second is Kesabel, who pointed out evil counsel to the sons of the holy angels, and induced them to corrupt their bodies by generating mankind.

And the second is called Asbeêl; he is the one who has taught the children of the holy angels the wicked device, and has led them astray to destroy their bodies with the daughters of men.

And the second was named Asbeel: he imparted to the holy sons of God evil counsel, and led them astray so that they defiled their bodies with the daughters of men.

Namnet på den andre är Kesabel, som gaf elaka råd åt de heliga änglars söner och förledde dem att besmitta sina kroppar genom menniskors aflande.

Namnet på den andre är Kesabel, som gaf elaka råd åt de heliga änglars söner och förledde dem att besmitta sina kroppar genom menniskors aflande.Förra Kapitlet

Parallel Translations
69 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET