Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 7 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. And began to injure birds, beasts, reptiles, and fishes, to eat their flesh one after another, (8) and to drink their blood.

(8) Their flesh one after another. Or, "one another’s flesh." R.H. Charles notes that this phrase may refer to the destruction of one class of giants by another (Charles, p. 65).

And they began to sin against the birds and the beasts, and against the creeping things, and the fish, and devoured their flesh among themselves, and drank the blood thereof.

And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another's flesh, and drink the blood.

Och började att anfalla foglar, fyrfota djur, krälande djur och fiskar, för att äta deras kött, den ene efter den andre, och för att dricka deras blod.

Och de började försynda sig på fåglarna och djuren på marken och det som rör sig och fiskarna och förtära deras kött och dricka deras blod.Previous Chapter

Parallel Translations
7 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET