Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 70 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Henochs bok:
Henochs slutliga förvandling.

SYNERNAS BOK

Henochs bok:
Henochs slutliga förvandling.
   

Och det begaf sig därefter, att Henoch under sin lifstid upprycktes till Människosonen, till andarnas Herre och bort från dem som bo på fästet.
ch det begaf sig därefter, att Henoch under sin lifstid upprycktes till Människosonen, till andarnas Herre och bort från dem som bo på fästet.    

Och hans namn upplyftes på andens vagn* och vardt uttaladt bland andarna.
2. Och hans namn upplyftes på andens vagn* och vardt uttaladt bland andarna.   Enoch 14:8
. Enoch 39:3
. Enoch 52:1
. 2 Kon. 2:11
. Hes. 1:4
. Apg. 1:9-11

Och sedan den dagen kom jag ej mera bland de lefvande, och han satte mig mellan tvenne vindar**, norr och väster, hvarest änglarna togo snörena för att mäta åt mig platsen för de utvalda och rättfärdiga.
3. Och sedan den dagen kom jag ej mera bland de lefvande, och han satte mig mellan tvenne vindar**, norr och väster, hvarest änglarna togo snörena för att mäta åt mig platsen för de utvalda och rättfärdiga.    

Och där såg jag de första fäderna och de rättfärdiga från urtiden bo på den orten.
4. Och där såg jag de första fäderna och de rättfärdiga från urtiden bo på den orten.    


* Genom änglarnas mun. ** Andar

* Genom änglarnas mun. ** Andar
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
70 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET