Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 71 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Afterwards my spirit was concealed, ascending into the heavens. I beheld the sons of the holy angels treading on flaming fire, whose garments and robes were white, and whose countenances were transparent as crystal.

And it came to pass after this that my spirit was hidden, and it ascended into the heavens; there I saw the sons of the angels stepping on a flame of fire; their clothes were white and also their garments; and the light of their faces was like crystal.

And it came to pass after this that my spirit was translated And it ascended into the heavens: And I saw the holy sons of God. They were stepping on flames of fire: Their garments were white [and their raiment], And their faces shone like snow.

Sedermera blef min ande dold, uppstigande i himlarne. Jag såg de heliga änglarnes söner trampande på lågande eld, hvilkas kläder och mantlar voro hvita och hvilkas ansigten voro genomskinliga såsom kristall.

Och det begaf sig därefter, att min ande vardt hänrykt och upplyft till himlarna. Där såg jag den öfre världens barn, huru de stego på eldslågor, och deras kläder voro hvita, och deras ansikten glänste som kristall.Previous Chapter

Parallel Translations
71 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET