Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 71 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. Then I fell upon my face, while all my flesh was dissolved, and my spirit became changed. I cried out with a loud voice, with a powerful spirit, blessing, glorifying, and exalting.

And I fell on my face, and all my flesh melted, and my spirit was changed; and I cried with a loud voice, with the spirit of power, and I blessed and honored and exalted.

And I fell on my face, And my whole body became relaxed, And my spirit was transfigured; And I cried with a loud voice, ... with the spirit of power, And blessed and glorified and extolled.

Då föll jag på mitt ansigte, emedan allt mitt kött blef upplöst och min ande blef förändrad. Jag ropade med hög röst, med en mäktig ande, välsignande, prisande och upphöjande.

Och jag föll på mitt ansikte, och hela min kropp smälte, och min ande förvandlades, och jag ropade med hög röst med kraftens ande och prisade och lofvade och upphöjde honom.Previous Chapter

Parallel Translations
71 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET