Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 71 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
15. He said, On you shall he confer peace in the name of the existing world; for from thence has peace gone forth since the world was created. And thus shall it happen to you for ever and ever.

And he said to me: "He calls 'Peace' unto thee in the name of the world which is to come, for thence peace proceeds since the creation of the world, and thus it will be to thee to eternity and from eternity to eternity.

And he said unto me: 'He proclaims unto thee peace in the name of the world to come; For from hence has proceeded peace since the creation of the world, And so shall it be unto thee for ever and for ever and ever.

Han sade: hos dig skall han ingifva fred i den bestående verldens namn, ty derifrån har freden utgått, sedan verlden blef skapad. Och sålunda skall det hända dig i evighet.

Och han sade till mig: Han tillropar dig frid i den tillkommande världens namn, ty därifrån utgår friden alltsedan världens skapelse, och så skall du hafva det evinnerligen, från evighet till evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
71 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET