Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 71 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
16. All who shall exist, and who shall walk in your path of righteousness, shall not forsake you for ever. With you shall be their habitations, with you their lot; nor from you shall they be separated for ever and ever.

And all who will continue to walk in thy path (thou, whom justice does not leave in eternity), their dwelling-places will be with thee, and they will not be separated from thee in eternity and from eternity to eternity.

And all shall walk in his ways since righteousness never forsaketh him: With him will be their dwelling-places, and with him their heritage, And they shall not be separated from him for ever and ever and ever.

Alla som lefva och vandra på din rättfärdighets stig, skola icke försaka dig i evighet. Hos dig skall deras boningar blifva, hos dig deras lott, ej heller skola de skiljas från dig i evighet.

Och alla som hädanefter vandra på din väg - i all evighet lämnar rättfärdigheten dig icke - deras boningar skola vara hos dig, och deras arfvedel hos dig, och från dig varda de icke skilda i evigheters evighet.Förra Kapitlet

Parallel Translations
71 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET