Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 71 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
17. And thus shall length of days be with the Son of man. (75) Peace shall be to the righteous; and the path of integrity shall the righteous pursue, in the name of the Lord of spirits, for ever and ever.

(75) Son of man. Literally, "offspring of man," or "the Christ who comes from the offspring of man."

And so long life will be with that Son of Man, and peace will be to the just, and his right path to the just, in the name of the Lord of the spirits to all eternity.

And so there shall be length of days with that Son of Man, And the righteous shall have peace and an upright way In the name of the Lord of Spirits for ever and ever.'

Och sålunda skall det i lång tid gå med menniskoslägtet. Fred skall vara med de rättfärdiga, och rättrådighetens väg skola de rättfärdige följa i andarnes Herres namn från evighet till evighet.

Och så skall det vara långt lif hos den Människosonen, och frid skall tillfalla de rättfärdiga, och hans rättvisa herravälde de rättvisa, i andarnas Herres namn från evighet till evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
71 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET