Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 71 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. He showed me all the hidden things of the extremities of heaven, all the receptacles of the stars, and the splendours of all, from whence they went forth before the face of the holy.

And he showed me all the secrets of the ends of heaven, and all the repositories of the stars and of the luminaries, and whence they proceed into the presence of the holy ones.

And he showed me all the secrets of the ends of the heaven, And all the chambers of all the stars, and all the luminaries, Whence they proceed before the face of the holy ones.

Han visade mig alla dolda ting uti himmelens yttersta trakter, alla rummen för stjernorna och deras sken, hvarifrån de utgått inför de heligas ansigten.

Och han visade mig alla hemligheterna vid himmelens gränser och alla stjärnornas och ljusens förvaringsrum, hvarifrån de utgå inför de heliga.Previous Chapter

Parallel Translations
71 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET