Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 72 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
17. Then the sun goes from the west, from that sixth gate, and proceeds eastwards, rising in the fifth gate for thirty days, and setting again westwards in the fifth gate of the west.

And the sun comes forth from this sixth portal in the west and goes to the east and rises in the fifth portal thirty mornings and sets in the west again in the fifth portal.

And the sun goes forth from that sixth portal in the west, and goes to the east and rises in the fifth portal for thirty mornings, and sets in the west again in the fifth western portal.

Då går solen från vester från denna sjette port och begifver sig öster ut, uppstigande i femte porten under trettio dagar och nedgående åter vester uti femte porten af vester.

Då går solen från vester från denna sjette port och begifver sig öster ut, uppstigande i femte porten under trettio dagar och nedgående åter vester uti femte porten af vester.Förra Kapitlet

Parallel Translations
72 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET