Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 72 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
22. At that period the night is lengthened from the day during thirty mornings, and the day is curtailed from the day during thirty days; the night being ten parts precisely, and the day eight parts.

And on that day the night is longer than the day to the thirtieth morning, and the day becomes shorter daily to the thirtieth morning, and the night is exactly ten parts and the day eight parts.

And on that day the night becomes longer than the day, and night becomes longer than night, and day shorter than day till the thirtieth morning, and the night amounts exactly to ten parts and the day to eight parts.

Vid denna tid blir natten förlängd från dagen under trettio morgnar, och dagen förkortas från natten under trettio dagar, blifvande natten jemnt tio delar och dagen åtta delar.

Vid denna tid blir natten förlängd från dagen under trettio morgnar, och dagen förkortas från natten under trettio dagar, blifvande natten jemnt tio delar och dagen åtta delar.Förra Kapitlet

Parallel Translations
72 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET