Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 72 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
30. At that period the night is contracted in its length. It becomes ten parts, and the day eight parts.

And on that day the night diminishes in length, and the night is ten parts and the day eight parts.

And on that day the night decreases in length, and the night amounts to ten parts and the day to eight.

Vid denna tid blir natten förminskad till sin längd. Den blir tio delar och dagen åtta delar.

Vid denna tid blir natten förminskad till sin längd. Den blir tio delar och dagen åtta delar.Previous Chapter

Parallel Translations
72 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET