Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 74 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. and to the sun and stars belong six days; six days in each of the five years; thus thirty days belonging to them; So that the moon has thirty days less than the sun and stars.

And the superabundance of the sun and of the stars is six days; of five years, each at six, are thirty days, and the moon recedes from the sun and the stars thirty days.

And the overplus of the sun and of the stars amounts to six days: in 5 years 6 days every year come to 30 days: and the moon falls behind the sun and stars to the number of 30 days.

och till solen och stjernorna höra sex dagar; sex dagar på hvarje af de fem åren; sålunda höra trettio dagar till dem; Så att månan har trettio dagar mindre än sol och stjernor.

och till solen och stjernorna höra sex dagar; sex dagar på hvarje af de fem åren; sålunda höra trettio dagar till dem; Så att månan har trettio dagar mindre än sol och stjernor.



Previous Chapter

Parallel Translations
74 Chapter

Next Chapter






Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames






The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET