Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 74 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. In three years the days are one thousand and ninety-two; in five years they are one thousand eight hundred and twenty; and in eight years two thousand nine hundred and twelve days.

Three years have one thousand and ninety-two days; and five years, eighteen hundred and twenty days; so that there will be in eight years two thousand nine hundred and twelve days.

In 3 years there are 1092 days, and in 5 years 1820 days, so that in 8 years there are 2912 days.

På tre år äro dagarne ettusende nittiotvå; på fem år äro de ettusende åttahundrade tjugu; och på åtta år tvåtusende niohundrade tolf dagar.

På tre år äro dagarne ettusende nittiotvå; på fem år äro de ettusende åttahundrade tjugu; och på åtta år tvåtusende niohundrade tolf dagar.Previous Chapter

Parallel Translations
74 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET