Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 75 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. For the signs, The seasons, The years, And the days, Uriel showed me; the angel whom the Lord of glory appointed over all the luminaries. Of heaven in heaven, and in the world; that they might rule in the face of the sky, and appearing over the earth, become Conductors of the days and nights: the sun, the moon, the stars, and all the ministers of heaven, which make their circuit with all the chariots of heaven.

For the signs and the times and the years and the days, these the angel Uriel showed to me, he whom the eternal Lord of glory had placed over all the luminaries of heaven in the heavens and in the world, that they should rule on the surface of the heavens, and be seen on the earth, and be leaders for the day and for the night, viz. the sun and the moon and the stars and all the serving creatures who keep their course in all the chariots of heaven.

For the signs and the times and the years and the days the angel Uriel showed to me, whom the Lord of glory hath set for ever over all the luminaries of the heaven, in the heaven and in the world, that they should rule on the face of the heaven and be seen on the earth, and be leaders for the day and the night, i. e. the sun, moon, and stars, and all the ministering creatures which make their revolution in all the chariots of the heaven.

ty teknen, årstiderne, åren, och dagarne visade Uriel för mig, den ängel, som herrlighetens Herre satt öfver alla lysande kroppar i himmelens himmel och i verlden; på det de må styra öfver molnens yta, och, synlige öfver jorden, blifva Ledare af dagar och nätter, solen, månan, stjernorna och alla himmelens stjernor, hvilka göra sitt omlopp med alla himmelens vagnar.

ty teknen, årstiderne, åren, och dagarne visade Uriel för mig, den ängel, som herrlighetens Herre satt öfver alla lysande kroppar i himmelens himmel och i verlden; på det de må styra öfver molnens yta, och, synlige öfver jorden, blifva Ledare af dagar och nätter, solen, månan, stjernorna och alla himmelens stjernor, hvilka göra sitt omlopp med alla himmelens vagnar.Previous Chapter

Parallel Translations
75 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET