Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 75 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. They are for the winds, and the spirit of the dew, when in their seasons they are opened; opened in heaven at its extremities.

There are also some for the winds and for the spirit of the dew, when they are opened at times, standing open in the heavens at the ends.

[And for the winds and the spirit of the dew† when they are opened, standing open in the heavens at the ends.]

De äro för vindarne och daggens ande, då de på deras årstider blifva öppnade, öppnade på himmelen vid dess yttersta gränser.

De äro för vindarne och daggens ande, då de på deras årstider blifva öppnade, öppnade på himmelen vid dess yttersta gränser.Förra Kapitlet

Parallel Translations
75 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET