Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 76 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

De tolv portarna.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

De tolv portarna.
   

Och vid yttersta gränsen af jorden såg jag tolf portar öppna för alla vindar, från hvilka de utgå och blåsa öfver jorden.
ch vid yttersta gränsen af jorden såg jag tolf portar öppna för alla vindar, från hvilka de utgå och blåsa öfver jorden.    

Tre af dem äro öppne i himmelens förgrund, tre i vester, tre på högra sidan af himmelen, och tre på den venstra.
2. Tre af dem äro öppne i himmelens förgrund, tre i vester, tre på högra sidan af himmelen, och tre på den venstra.    

De tre första äro de, hvilka äro i öster; tre äro i norr, tre bakom dem, hvilka äro på den venstra sidan i söder, och tre i vester.
3. De tre första äro de, hvilka äro i öster; tre äro i norr, tre bakom dem, hvilka äro på den venstra sidan i söder, och tre i vester.    

Från fyra af dem utgå välsignelsens och helsans vindar; och från åtta utgå straffets vindar, när de äro skickade att förstöra jorden och himmelen uppöfver dem, alla dess invånare och alla dem, som äro på vattnet eller på torra landet.
4. Från fyra af dem utgå välsignelsens och helsans vindar; och från åtta utgå straffets vindar, när de äro skickade att förstöra jorden och himmelen uppöfver dem, alla dess invånare och alla dem, som äro på vattnet eller på torra landet.    

Den förste af dessa vindar utgår från den porten, som kallas den östra, genom den första porten åt öster, hvilken är längst åt söder. Från denna utgå ödeläggelse, torka, hetta och förderf.
5. Den förste af dessa vindar utgår från den porten, som kallas den östra, genom den första porten åt öster, hvilken är längst åt söder. Från denna utgå ödeläggelse, torka, hetta och förderf.    

Från den andra eller medlersta porten utgår rättvisa. Derifrån kommer regn, fruktbarhet, helsa och dagg; och från den tredje porten norrut utgå köld och torka.
6. Från den andra eller medlersta porten utgår rättvisa. Derifrån kommer regn, fruktbarhet, helsa och dagg; och från den tredje porten norrut utgå köld och torka.    

Efter dessa framkomma de sydliga vindarne genom tre hufvudportar. Genom deras första port, hvilken vetter öster ut, framkommer en het vind.
7. Efter dessa framkomma de sydliga vindarne genom tre hufvudportar. Genom deras första port, hvilken vetter öster ut, framkommer en het vind.    

Men från den medlersta porten framkommer en angenäm ånga, dagg, regn, helsa och lif.
8. Men från den medlersta porten framkommer en angenäm ånga, dagg, regn, helsa och lif.    

Från den tredje porten, som vetter åt vester, framkomma dagg, regn, brand i säd och förstörelse.
9. Från den tredje porten, som vetter åt vester, framkomma dagg, regn, brand i säd och förstörelse.    

Efter dessa äro vindarne från den trakt i norr, som kallas hafvet. De utgå från tre portar. Den första porten är den, hvilken är åt öster närmast söder. Från denna utgå dagg, regn, brand i säd och förstörelse.
10. Efter dessa äro vindarne från den trakt i norr, som kallas hafvet. De utgå från tre portar. Den första porten är den, hvilken är åt öster närmast söder. Från denna utgå dagg, regn, brand i säd och förstörelse.    

Från den medlersta porten framkomma regn, dagg, lif och helsa. Och från den tredje porten, hvilken är vester ut, närmast söder, framkomma dimma, frost, snö, regn, dagg och brand i säd.
11. Från den medlersta porten framkomma regn, dagg, lif och helsa. Och från den tredje porten, hvilken är vester ut, närmast söder, framkomma dimma, frost, snö, regn, dagg och brand i säd.    

Efter dessa äro i fjerde qvarteret vindarne i vester. Från den första porten närmast norr framkommer dagg, regn, frost, köld, snö och köld;
12. Efter dessa äro i fjerde qvarteret vindarne i vester. Från den första porten närmast norr framkommer dagg, regn, frost, köld, snö och köld;    

från den medlersta porten utgår regn, helsa och välsignelse. Och från den sista porten, hvilken är närmast söder, utgår torka, förstörelse, brännande hetta och förderf.
13. från den medlersta porten utgår regn, helsa och välsignelse. Och från den sista porten, hvilken är närmast söder, utgår torka, förstörelse, brännande hetta och förderf.    

Berättelsen om de tolf portarne i himmelens fyra qvarter är slutad. Alla deras lagar, alla deras bestraffningar och den helsa, som frambringas genom dem, har jag förklarat för dig, min son Mathusala.
14. Berättelsen om de tolf portarne i himmelens fyra qvarter är slutad. Alla deras lagar, alla deras bestraffningar och den helsa, som frambringas genom dem, har jag förklarat för dig, min son Mathusala.  1 Mos. 5:21


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
76 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET