Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 8 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Moreover Azazyel taught men to make swords, knives, shields, breastplates, the fabrication of mirrors, and the workmanship of bracelets and ornaments, the use of paint, the beautifying of the eyebrows, the use of stones of every valuable and select kind, and all sorts of dyes, so that the world became altered.

And Azâzêl taught mankind to make swords and knives and shields and coats of mail, and taught them to see what was behind them, and their works of art: bracelets and ornaments, and the use of rouge, and the beautifying of the eye-brows, and the dearest and choicest stones and all coloring substances and the metals of the earth.

And Azazel taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all colouring tinctures.

I öfrigt lärde Azazyel menniskorna att göra svärd, knifvar, sköldar, tillverkningen af speglar, och konsten att göra armband och prydnader, bruket af smink, ögonbrynens förskönande, bruket af stenar af alla dyrbara och utvalda slag och af alla slags färger, så att verlden blef förändrad.

Och Asael lärde människorna att tillverka svärd och knifvar och sköldar och pansar och att se hvad som var bakom dem* och att göra konstverk: armringar och andra smycken, och lärde dem att bruka smink och försköna ögonbrynen och begagna de dyrbaraste och utsöktaste stenar och alla färgämnen och metallerna i jorden.Previous Chapter

Parallel Translations
8 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET