Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 81 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. In those days they finished conversing with me. And I returned to my fellow men, blessing the Lord of worlds.

And in those days they completed conversing with me, and I went to my people blessing the Lord of the worlds.

And in those days they ceased to speak to me, and I came to my people, blessing the Lord of the world.

I dessa dagar slutade de samtalet med mig. Och jag återvände till mina medmenniskor, välsignande verldarnas Herre.

Och i de dagarna upphörde de att tala med mig, och jag kom till mitt folk och prisade världarnas Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
81 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET