Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 81 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Then those three holy ones caused me to approach, and placed me on the earth, before the door of my house. And they said unto me, Explain everything to Mathusala your son; and inform all your children, that no flesh shall be justified before the Lord; for he is their Creator.

And those three holy ones brought me and placed me on the earth before the door of my house and said to me: "Announce everything to thy son Methuselah, and show to all thy children that no flesh is just before the Lord, for he has created them.

And those seven holy ones brought me and placed me on the earth before the door of my house, and said to me: 'Declare everything to thy son Methuselah, and show to all thy children that no flesh is righteous in the sight of the Lord, for He is their Creator.

Då förmådde desse tre helige mig att nalkas, och ställde mig på jorden framför dörren till mitt hus. Och de sade till mig: förklara allting för Mathusala din son, och underrätta alla dina barn, att intet kött skall blifva skuldfritt inför Herren; ty Han är deras Skapare.

Och de tre heliga buro mig och ställde mig ned på jorden framför dörren till mitt hus och sade till mig: Förkunna allt för din son Metusalah och visa alla dina barn, att ingen dödlig är rättfärdig inför Herren, ty han är deras Skapare.Previous Chapter

Parallel Translations
81 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET