Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 81 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. During one year we shall leave you with your children, until you shalt again recover your strength, that you may instruct your family, write these things, and explain them to all your children. But in another year they shall take you from the midst of them,

One year we will leave thee with thy children, till thou art again strengthened, that thou mayest teach thy children and write for them, and mayest testify before them all, thy children; and in the second year they will lift thee up out of their midst.

One year we will leave thee with thy son, till thou givest thy (last) commands, that thou mayest teach thy children and record (it) for them, and testify to all thy children; and in the second year they shall take thee from their midst.

Ett helt år skola vi lämna dig med dina barn, till dess du återvunnit din styrka, på det du må undervisa ditt hus, uppskrifva dessa ting och förklara dem för alla dina barn. Men ett annat år skola de hämta dig från deras krets,

Ett år skola vi låta dig stanna hos dina barn, tills du återfått dina krafter, på det att du må undervisa dem och uppskrifva det åt dem och aflägga vittnesbörd för dem, för alla dina barn, och på andra året skall man borttaga dig ur deras krets.Previous Chapter

Parallel Translations
81 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET