Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 81 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. but the sinners with sinners shall die, And the perverted with the perverted shall be drowned.

But the sinner will die with the sinner, and the renegade sink down with the renegade.

But the sinners shall die with the sinners, And the apostate go down with the apostate.

men syndare skola med syndare dö. Och förderfvade skola med de förderfvade drunkna.

Men syndaren skall dö med syndaren och den affällige med den affällige.Förra Kapitlet

Parallel Translations
81 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET