Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 82 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. And the names of those who conduct them are Adnarel, Jyasusal, and Jyelumeal. These are the three who follow after the conductors of the classes of stars; each following after the three conductors of the classes, which themselves follow after those conductors of the stations, who divide the four quarters of the year.

And the names of those they lead: Adnârêl and Ijasusâêl and Ijelumîêl, these three follow after the leaders of the orders, and one follows after the three leaders of the orders, who follow after those leaders of positions who separate the four portions of the year.

And the names of those who lead them: Adnarel, and Ijasusael, and Elomeel – these three follow the leaders of the orders, and there is one that follows the three leaders of the orders which follow those leaders of stations that divide the four parts of the year.

Och namnen på dem, som anföra dessa äro: Adnarel, Jyasusal och Jyelumeel. Desse äro de tre, som följa efter anförarne för stjernornas klasser; hvarje följande efter de tre anförarne af klasserna, hvilka sjelfva följa efter dessa föreståndare för afsatserna, som åtskilja årets fyra delar.

Och namnen på dem, som anföra dessa äro: Adnarel, Jyasusal och Jyelumeel. Desse äro de tre, som följa efter anförarne för stjernornas klasser; hvarje följande efter de tre anförarne af klasserna, hvilka sjelfva följa efter dessa föreståndare för afsatserna, som åtskilja årets fyra delar.Previous Chapter

Parallel Translations
82 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET