Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 82 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
15. And these are the signs of the days which are seen upon the earth. In the days of his influence there is perspiration, heat, and trouble. All the trees become fruitful; the leaf of every tree comes forth; the corn is reaped; the rose and every species of flowers blossoms in the field; and the trees of winter are dried up.

And these are the signs of the days which are seen on the earth in the days of his government: sweat and heat and anxiety, and all the trees producing fruit, and the leaves appearing on all the trees, and the harvest of wheat, and the blooming of roses, and all the flowers blooming in the fields, but the trees of winter become withered.

And these are the signs of the days which are to be seen on earth in the days of his dominion: sweat, and heat, and calms; and all the trees bear fruit, and leaves are produced on all the trees, and the harvest of wheat, and the rose-flowers, and all the flowers which come forth in the field, but the trees of the winter season become withered.

Och dessa äro tecknen af dagarna, hvilka äro synliga på jorden. Under dagarna af hans inflytande är det utdunstning, hetta och besvär. Alla träd blifva fruktbärande; löfven på hvarje träd utspricka, säden skördas, rosen och hvarje slag af blommor blomstra på fältet, och vinterträden uttorka.

Och dessa äro tecknen af dagarna, hvilka äro synliga på jorden. Under dagarna af hans inflytande är det utdunstning, hetta och besvär. Alla träd blifva fruktbärande; löfven på hvarje träd utspricka, säden skördas, rosen och hvarje slag af blommor blomstra på fältet, och vinterträden uttorka.Previous Chapter

Parallel Translations
82 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET