Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 82 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. and the power which it possesses both by night and by day) to explain the laws of light to man, of the sun, moon, and stars, and of all the powers of heaven, which are turned with their respective orbs.

And he has power over night and day in the heavens, that he may show light over men; the sun and the moon and the stars and all the powers of heaven which turn in their circuit.

And he has power over night and day in the heaven to cause the light to give light to men – sun, moon, and stars, and all the powers of the heaven which revolve in their circular chariots.

och makten som den äger både natt och dag) att för menniskan förklara lagarne för ljuset, för solen, månan och stjernorna och alla himmelens makter, hvilka hvälfvas hvar inom sin bana.

och makten som den äger både natt och dag) att för menniskan förklara lagarne för ljuset, för solen, månan och stjernorna och alla himmelens makter, hvilka hvälfvas hvar inom sin bana.Förra Kapitlet

Parallel Translations
82 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET