Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 83 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. I related to him the whole vision which I had seen. He said to me, Confirmed is that which you have seen, my son; And potent the vision of your dream respecting every secret sin of the earth. Its substance shall sink into the abyss, and a great destruction take place.

And I related to him the whole vision which I had seen, and he said to me: "A terrible thing thou hast seen, my son, and the power of the vision of thy dream is concerning the secrets of all the sins of the earth; it will be about to descend into the abyss and be destroyed terribly.

And I recounted to him the whole vision which I had seen, and he said unto me: 'A terrible thing hast thou seen, my son, and of grave moment is thy dream-vision as to the secrets of all the sin of the earth: it must sink into the abyss and be destroyed with a great destruction.

Jag berättade för honom hela den syn, som jag hade sett. Han sade till mig: besannadt är hvad du har sett, min son. Och mäktig är synen af din dröm rörande hvarje hemlig synd på jorden. Dess beståndsdelar skola sjunka ned i afgrunden, och en stor förstörelse skall inträffa.

Då förtalte jag honom den syn jag sett. Och han sade till mig: Förskräckligt är det du skådat, min son, och din drömsyn har afseende på de ännu förborgade straffdomarna öfver syndarna på jorden. Hon måste nedsjunka i djupet och våldsamt förgås.Previous Chapter

Parallel Translations
83 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET