Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 84 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. The angels of your heavens have transgressed; and on mortal flesh shall your wrath remain, until the day of the great judgment.

And now the angels of thy heavens do sin, and thy wrath is over the flesh of men to the day of the great judgment.

And now the angels of Thy heavens are guilty of trespass, And upon the flesh of men abideth Thy wrath until the great day of judgement.

Änglarne i dina himlar hafva begått öfverträdelse; och öfver de dödligas kött skall din vrede hvila till den stora domens dag.

Och änglarna från dina himlar synda, och öfver människorna förblifver din vrede ända till den stora domens dag.Previous Chapter

Parallel Translations
84 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET