Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 84 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. O my Lord, let the race perish from off the earth which has offended you, but a righteous and upright race establish for a posterity (94) for ever. Hide not your face, O Lord, from the prayer of your servant.

(94) For a posterity. Literally, "for the plant of a seed" (Laurence, p. 121).

And now, my Lord, destroy from the earth the flesh which has aroused Thy wrath, But the flesh of righteousness and uprightness establish as a plant of the eternal seed, And hide not Thy face from the prayer of Thy servant, O Lord.'

O, min Herre, låt den slägt utplånas från jorden, som har förolämpat Dig, men ett rättfärdigt och troget slägte stadga sin afkomma för evigt. Dölj ej ditt ansigte, o Herre, för din tjenares bön.

Och nu, Herre, utrota från jorden allt kött, som har förtörnat dig, men låt de rättfärdiga och rättsinniga varda för alltid behållna, likt en frörik planta, och dölj icke ditt anlete för din tjänares bön, o Herre!Previous Chapter

Parallel Translations
84 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET