Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 86 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterDRÖMSYNERNAS BOK

Väktarnas fall och människosläktets fördärv.

DRÖMSYNERNAS BOK

Väktarnas fall och människosläktets fördärv.
   

Återigen såg jag uppmärksamt, under det jag sof, och betraktade himmelen ofvanefter. Och se, en ensam stjerna föll ned från himmelen, Hvilken, sedan den upprest sig, åt och födde sig bland dessa kor.
terigen såg jag uppmärksamt, under det jag sof, och betraktade himmelen ofvanefter. Och se, en ensam stjerna föll ned från himmelen, Hvilken, sedan den upprest sig, åt och födde sig bland dessa kor.  Luk. 10:18
. Upp. 9:1

Derefter märkte jag andra stora och svarta kor; och jag såg dem alla ombyta sina stall och betesmarker, under det deras kalfvar började att jämra sig den ene med den andre.
2. Derefter märkte jag andra stora och svarta kor; och jag såg dem alla ombyta sina stall och betesmarker, under det deras kalfvar började att jämra sig den ene med den andre.    

Återigen såg jag i min syn och betraktade himmelen, då såg jag, och se, många stjernor nedstego och kastade sig från himmelen dit, der den första stjernan var, Midt bland dessa kalfvar; medan korna voro med dem betande midt ibland dem.
3. Återigen såg jag i min syn och betraktade himmelen, då såg jag, och se, många stjernor nedstego och kastade sig från himmelen dit, der den första stjernan var, Midt bland dessa kalfvar; medan korna voro med dem betande midt ibland dem.    

Jag såg och betraktade dem; och se, alla hade aflelse-delar likasom hästar, och började att bestiga qvigorna, hvilka alla blefvo drägtiga och framfödde elefanter, kameler och åsnor.
4. Jag såg och betraktade dem; och se, alla hade aflelse-delar likasom hästar, och började att bestiga qvigorna, hvilka alla blefvo drägtiga och framfödde elefanter, kameler och åsnor.    

Härvid blefvo alla korna förskräckta, och började att bita med sina tänder, sväljande och stångande med sina horn.
5. Härvid blefvo alla korna förskräckta, och började att bita med sina tänder, sväljande och stångande med sina horn.    

De började äfven att uppsluka korna; och se, alla jordens barn darrade, bäfvande af fruktan för dem, och flydde hastigt bort.
6. De började äfven att uppsluka korna; och se, alla jordens barn darrade, bäfvande af fruktan för dem, och flydde hastigt bort.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
86 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET