Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 88 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterDRÖMSYNERNAS BOK

Ärkeänglarnas bestraffning av de fallna Väktarna.

DRÖMSYNERNAS BOK

Ärkeänglarnas bestraffning av de fallna Väktarna.
   

Då såg jag på den ena af de fyra hvita menniskor, som först kommo fram. Han fattade den första stjernan, som föll ned från himmelen; Och bindande den till hand och fot, kastade han den i en dal, en trång, djup, ryslig och dyster dal.
å såg jag på den ena af de fyra hvita menniskor, som först kommo fram. Han fattade den första stjernan, som föll ned från himmelen; Och bindande den till hand och fot, kastade han den i en dal, en trång, djup, ryslig och dyster dal.    

Då drog den ene af dem ett svärd och gaf det åt elefanterna, kamelerna och åsnorna, hvilka började att slå hvarandra. Och hela jorden skakades deraf.
2. Då drog den ene af dem ett svärd och gaf det åt elefanterna, kamelerna och åsnorna, hvilka började att slå hvarandra. Och hela jorden skakades deraf.    

Och när jag såg i synen, se, då hände, att en af dessa fyra änglar, som kommo fram, skyndade från himmelen, hopsamlade och tog alla de stora stjernorna, hvilkas aflelsedelar liknade hästars; och bindande dem alla till händer och fötter, kastade han dem i jordens hålor.
3. Och när jag såg i synen, se, då hände, att en af dessa fyra änglar, som kommo fram, skyndade från himmelen, hopsamlade och tog alla de stora stjernorna, hvilkas aflelsedelar liknade hästars; och bindande dem alla till händer och fötter, kastade han dem i jordens hålor.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
88 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET