Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 89 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then one of those four went to the white cows, and taught them a mystery. While the cow was trembling, it was born, and became a man, (98) and fabricated for himself a large ship. In this he dwelt, and three cows (99) dwelt with him in that ship, which covered them.

(98) Noah. (99) Shem, Ham, and Japheth.

And one of those four went to that white bullock, and taught him a mystery while he was trembling; he was born a bullock, and became a man, and he made for himself a large vessel, and lived in it; and three bullocks lived with him in that vessel, and it was covered over above them.

And one of those four went to that white bull and instructed him in a secret, without his being terrified: he was born a bull and became a man, and built for himself a great vessel and dwelt thereon; and three bulls dwelt with him in that vessel and they were covered in.

Då gick en af dessa fyra till de hvita korna, och lärde dem en hemlighet. Under det kon darrade, föddes den och blef en menniska *) och byggde åt sig ett stort skepp. I detta bodde han och tre **) kor bodde med honom i detta skepp, hvilket inneslöt dem.

*) Noach. **) Sem, Cham och Japhet.

Då gick en af dessa fyra till de hvita korna, och lärde dem en hemlighet. Under det kon darrade, föddes den och blef en menniska *) och byggde åt sig ett stort skepp. I detta bodde han och tre **) kor bodde med honom i detta skepp, hvilket inneslöt dem.

*) Noach. **) Sem, Cham och Japhet.Förra Kapitlet

Parallel Translations
89 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET