Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 89 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
15. But the wolves began to frighten and oppress them, while they destroyed their young ones. And they left their young in torrents of deep water. Now the sheep began to cry out on account of their young, and fled for refuge to their Lord.

And the wolves began to fear, and oppressed them till they [the wolves] finally destroyed their [i.e. the sheep's] young, and threw their young into a stream of much water; but these sheep began to cry aloud, on account of their young, before the Lord.

And the wolves began to fear them, and they oppressed them until they destroyed their little ones, and they cast their young into a river of much water: but those sheep began to cry aloud on account of their little ones, and to complain unto their Lord.

Men ulfvarna började att skräma och förtrycka dem, medan de förstörde deras afföda. Och de lade deras ungar i strömar af djupt vatten. Nu började fåren skrika för sin affödas skull, och flydde för att söka tillflygt hos sin Herre.

Men ulfvarna började att skräma och förtrycka dem, medan de förstörde deras afföda. Och de lade deras ungar i strömar af djupt vatten. Nu började fåren skrika för sin affödas skull, och flydde för att söka tillflygt hos sin Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
89 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET