Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 89 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
34. As soon as they beheld him, they feared, and trembled at his presence; And became desirous of returning to their fold,

And as they saw it they feared and trembled before its face, and desired to return to their folds.

And when they saw it they feared and trembled at its presence, and desired to return to their folds.

Så snart de fingo se det, blefvo de förfärade och darrade vid dess närvaro, Och intogos af begär att återvända till sin fålla.

Så snart de fingo se det, blefvo de förfärade och darrade vid dess närvaro, Och intogos af begär att återvända till sin fålla.Previous Chapter

Parallel Translations
89 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET